Born 19 augustus 1959,  Eindhoven

Education: art Academy Den Bosch, painting and drawing (graduated 1984)

Exhibitions from 2008: 

 

Other websites where you can find my work:

www.coltd.nl www.galerieadk.nl

‘De thema’s in het werk van Anita Mandemaker krijgen hun beslag in geconcentreerde beelden waarbij de suggestie van een kader, zoals bij een rechthoekig doek, veelal wordt uitgebannen. Voorts worden de tot essentie herleide voorstellingen vaak langs de beeldlijnen in stukken gezaagd om vervolgens weer in elkaar te worden geschoven en langs de snijranden met veel spijkertjes op een drager genageld. Diepte en verschiet worden gemeden. Vormen worden soms verkregen door alle ruimte tussen lijnen minutieus weg te zagen. Wat overblijft zijn dikke en tegelijkertijd kwetsbare houten strepen, groeven, randjes.


De kunstenaar is wars van esthetische mooimakerij, blijkens het dikwijls ruwe materiaal, hoekige vormen, vervorming van ledematen, van lichamen tot karikatuur. Voorwerpen als zaag, schaar, en mes, waarmee niet alleen werken in stukken worden gezaagd, maar die ook in mensen worden gezet. In 2020 worden genoemde werktuigen regelmatig afgebeeld. Ook een geweer, dat oprijst naast een personage waarvan de binnenvormen, behalve die van het gezicht, zijn uitgezaagd. Het gezicht is grijs en het geweer is zwart, bijna net zo lang als de zittende figuur. De figuur (zelfportret) zit, als vaak in de portretten, te lezen. Gaat het boek over opstand, oorlog, veroorzaakt het duistere gevoelens bij de lezende?


Het leven lijkt zich af te spelen rondom het reflecterende zelf, zoals mag blijken uit een flink aantal zelfportretten, en personen, dieren en dingen uit de directe wereld rondom de kunstenaar: portretten van partner, zoon, (overleden) hond Botje, zus, en ook vader en een tante. Ook andere werken verwijzen naar een wereld die zich huiselijk dichtbij afspeelt, zoals de theepot, de percolator, de kopjes, de tuinspade, gordijnen, fauteuils, zitbanken, stoelen, tafels. Voorwerpen en mensen en de combinatie ervan in de werken verwijzen, mijns inziens, naar verborgen emotionele spanningen als in een psychologische thriller. Beeldjes bezitten ondanks hun bescheiden vorm een monumentale eigenschap: een kubistisch portret van (de kop van) hond Botje, stel ik me net zo goed voor, sterk uitvergroot aan de wand van een groot gebouw.


Een ander voor mij belangrijk vormaspect in het werk van Anita zijn de warme pastelkleuren grijs, groen, blauw, oker, gedempt grijs-bruin-rood. Dit verzachtende aspect contrasteert met het ruige en barse van het andere materiaal: ruw hout, touw, de soms harde zwarte schaduwen en het afgebeelde gereedschap: zoals messen, zagen, scharen. Deze combinatie levert een spanning op die laveert tussen verontrusten, zelfs beangstigen en idyllische momenten van verstilling en verzoening.’


© B.K., 2021